• September 5, 2020
  • TMK Media

கிளிநொச்சியில் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் முதலாவது மக்கள் சந்திப்பு (ஆதவன்)

தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் முதலாவது மக்கள் சந்திப்பு இன்று (வெள்ளிக்கிழமை)  கிளிநொச்சயில் இடம்பெற்றது.

கிளிநொச்சியில் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் முதலாவது மக்கள் சந்திப்பு