• June 15, 2020
  • TMK Media

வாரத்துக்கு ஒரு கேள்வி: உங்கள் சமய அறிவுப்படி, அரசியல் அனுபவத்தின்படி தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிட்டுமா?

Colombo Media Question and Answer 09.06.2020 (1)